WYTWARZANIE, ROZWIJANIE I KOMERCJALIZACJA

NANOMATERIAŁÓW

NASZA OFERTA

01 / Nano-, mikrocząstki
półprzewodnikowe

Nanocząstki półprzewodników m.in. TiO2, ZnO w postaci zawiesiny koloidalnej lub w postaci proszku o właściwościach fotokatalitycznych i antybakteryjnych. Kształty cząstek: sfery, dekaedry. Zakres wielkości cząstek: 10 – 200 nm w zależności od kształtu.

 

Możliwość modyfikacji powierzchniowej nanoczastkami metali szlachetnych. Potencjalne zastosowania to powierzchnie samoczyszczące, neutralizacja zapachów, oczyszczanie powietrza i wody, ogniwa słoneczne.

04 / Kropki kwantowe

Są półprzewodnikowymi nanokryształami o wielkości 2-10 nm. Charakteryzują się szerokim zakresem absorpcji i wąską, symetryczną emisją fluorescencji, dużą fotostabilności oraz bardzo długim czasem emisji promieniowania. Istnieje możliwość wytworzenia kropek kwantowych o wybranych parametrach fizykochemicznych ze względu na unikalne właściwości optyczne tych nanomateriałów zależne od rozmiaru i kształtu cząstek wynikające z efektu ograniczenia kwantowego.

02 / Nanocząstki
metali szlachetnych
03 / Materiały półprzewodnikowe (cienkie warstwy)

Nanocząstki Ag, Au, Cu o właściwościach antybakteryjnych
i grzybobójczych. Posiadają również dobre właściwości optyczne, elektryczne i termiczne, dzięki czemu stanowią atrakcyjny materiał dla wielu branż przemysłowych:

optoelektroniki, biotechnologii czy przemysłu tekstylnego.

 

Zawiesina w wodzie lub w innych rozpuszczalnikach, takich jak: etanol, izopropanol. Stabilność zarówno w układach rozcieńczonych jak i stężonych 6 miesięcy.

Warstwy utworzone z nanocząstek TiO2, nanorurek TiO2 lub nanorurek węglowych do zastosowań fotokatalitycznych, powierzchni samoczyszczących i elektroniki.

05 / Nanorurki

Możliwość funkcjonalizacji powierzchni kropek kwantowych poprzez odpowiednie ligandy, pozwala na przyłączenie do nich odpowiednich substancji biologicznie czynnych, dzięki czemu kropki kwantowe wykorzystywane są jako nośniki leków uwalnianych w organizmie i mogą służyć w diagnostyce i leczeniu. Ponadto kropki kwantowe znajdują szerokie zastosowanie w ogniwach fotowoltaicznych nowej generacji, optyce, optoelektronice oraz ochronie środowiska. Typy kropek kwantowych: CdTe, CdS, CdSe, ZnO, Bi2S3, węglowe, grafenowe.

cienkie warstwy nanorurek TiO2, otrzymywane na drodze anodowania foli tytanowej (lub stopów tytanu), metody zol-żel oraz hydrotermalnie. Podstawową zaletą przestrzenie zorientowanej cienkiej warstwy nanorurek TiO2 wytworzonej przez utlenianie elektrochemiczne w porównaniu do materiałów w postaci proszków jest znacznie większe rozwinięcie powierzchni i tym samym wyższa aktywność. Przestrzenie zorientowane nanorurki TiO2 mają szereg zastosowań, głównie w procesach katalitycznych i fotokatalitycznych (w nowoczesnych urządzeniach fotokatalitycznych), w ogniwach słonecznych, w systemach elektrochromowych, w biomedycynie np. jako kapsułki dostarczające leki, jako implanty oraz biosensory.

Posiadamy również doświadczenie w preparatyce innych typów nanocząstek: SrTiO3, KTaO3, WO3, KNbO3, materiały o właściwościach luminescencyjnych, ortowanadany metali ziem rzadkich.